Botter BU 210 voor Koningsdag naar Amersfoort

De Koningsdag in Amersfoort moet ook een regionale uitstraling hebben. Om die reden is de idee ontstaan om de Bunschoter Botter BU 210 een blikvanger te laten zijn. Een mooie gedachte, maar het is wat moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt.

Sinds het maken van het viaduct over de Eem in rijksweg A1, is het niet meer mogelijk om met botters naar Amersfoort te varen. De mast op het schip is daarvoor te hoog. Dat betekent dat de mast eraf moet worden gehaald. Dat is nu gebeurd in de haven van Spakenburg. Daarna is de botter op de motor naar Amersfoort gevaren met de mast aan boord. Voorbij de fiets-voetbrug bij het Sasje in Amersfoort is de mast er met een hijskraan weer opgezet.

De BU 210 ligt op Koningsdag tussen de spoorbrug en het podium en dus langs de looproute van het koninklijke gezelschap. Met de zeilen in de mast, moet dat een mooi plaatje opleveren. Om het schip een koninklijk tintje te geven, is er een oranje vleugel in de mast aangebracht. Daarboven staat normaal de zogenaamde hemelboender. Die is nu vervangen door een mastwortel. De naam lijkt te verwijzen naar de onderkant van de mast, maar de mastwortel zit juist helemaal in de top. Het is een stuk houtsnijwerk dat uit een aantal uitgesneden ringen bestaat, die naar boven toe steeds kleiner worden.

De top van de mast is daarmee een extra mooi detail.
Het schijnt dat bij de vlootschouwen van botters op de Zuiderzee waarbij de koningin aanwezig was, zoals onder meer in 1930 bij de Zuiderzee Visserij Tentoonstelling in Enkhuizen, de schepen ook getooid waren met een oranjevleugel en een goudkleurig vergulde mastwortel.

Bij elkaar gaat de BU 210 op Koningsdag een pracht beeld opleveren waarmee de belangstelling voor het varend erfgoed alleen maar groter kan worden.

Met het naar Amersfoort brengen van de botter zijn uiteraard de nodige kosten gemoeid. Gelukkig bleek Heinen & Hopman Engineering BV bereid deze kosten voor haar rekening te nemen.

Na Koningsdag kunnen met de BU 210 weer gewoon vaartochten worden gemaakt. Voor meer informatie: www.bu210.nl of op Facebook: Botter BU210.